ข่าวและประกาศ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2

  ประจำปีการศึกษา  2560

สมัครได้ตั้งแต่ 1 ก.ค.60 ถึง 4 ต.ค.60

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา 02-763-2651 (09.00-17.00น.)

mail รายละเอียดการรับสมัครปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560  

 

mail สมัครเรียน 

mail อัตราค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  

          หลักสูตร MET

          หลักสูตร MIT 

mail หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 

mail พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร 

mail พิมพ์แบบฟอร์มหนังสือรับรองผู้สมัคร 

mail พิมพ์แบบฟอร์มหนังสือรับรองผู้สมัคร (ไฟล์ภาษาอังกฤษ) 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์

- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 

 

จุดเด่นของหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) 

(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

- เน้นการทำงานด้านวิศกรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี ควบคู่กับพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น

- ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตามแนวของญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับประเทศไทย

 

อัตราค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร คลิก

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

(เรียนวันเสาร์ 08.30-19.00น.)

- หลักสูตร MIT  เรียนเพียง 1 วัน ต่อสัปดาห์ (1 Day Program)

- เรียนทฤษฏีและปฏิบัติจริงในห้องปฎิบัติการ วิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ (ด้วย  Big Data Hadoop  ภาษา Python, R studio เป็นต้น)

- มีโอกาสไปทำวัจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

- ทางหลักสูตรร่วมมือกับ บริษัทญี่ปุ่น ในการวิเคราะห์และศึกษาโมเดลทางวิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยข้อมูลที่ทันสมัยและใช้จริงในธุรกิจ

- มีโอกาส ฝึกงาน และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก กับ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

 

อัตราค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร คลิก

Posted: 12-06-2560, Views: 1,730


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
ข้อมูลที่น่าสนใจ