ข่าวและประกาศ
ประกาศรับสมัครปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1

ประจำปีการศึกษา  2561

สมัครได้ตั้งแต่ 18 ก.ย.60  -  15 พ.ค.61

 

 วีดีโอแนะนำหลักสูตร ป.โท สไตล์ญี่ปุ่น แบบโมโนซุคุริ  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา 02-763-2601-5

 

 รายละเอียดการรับสมัครปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561  

 อัตราค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  

หลักสูตร MIM

หลักสูตร SME

หลักสูตร MBJ

หลักสูตร MET

หลักสูตร MIT 

 หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 

 กรอกใบสมัคร Online 

 พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร 

พิมพ์แบบฟอร์มหนังสือรับรองผู้สมัคร 

 

จุดเด่นของหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) 

(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

- เน้นการทำงานด้านวิศกรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี ควบคู่กับพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น

- ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตามแนวของญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับประเทศไทย

 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม) (MIM)

(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

 • ทักษะในการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ทางด้านการตลาด
  การบัญชีและการเงิน  การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และการบริหารเชิงกลยุทธ์

 • การวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การ

 • จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมแบบญี่ปุ่น (โมโนซุคุริ)

 • ได้ลงมือปฏิบัติจริงในการเข้าไปศึกษาดูงาน

 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับผู้ประกอบการ (SME)

(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

 • มุ่งสร้างผู้ประกอบการและผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมที่มีวิสัยทัศน์

 • สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน

 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ)

(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

 • เน้นการเรียนการสอนในศาสตร์การบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการในปัจจุบัน

 • เรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับศาสตร์การบริหารจัดการ

 • ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น

 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

(เรียนวันเสาร์ 08.30-19.00น.)

- หลักสูตร MIT  เรียนเพียง 1 วัน ต่อสัปดาห์ (1 Day Program)

- เรียนทฤษฏีและปฏิบัติจริงในห้องปฎิบัติการ วิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ (ด้วย  Big Data Hadoop  ภาษา Python, R studio เป็นต้น)

- มีโอกาสไปทำวัจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

- ทางหลักสูตรร่วมมือกับ บริษัทญี่ปุ่น ในการวิเคราะห์และศึกษาโมเดลทางวิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยข้อมูลที่ทันสมัยและใช้จริงในธุรกิจ

- มีโอกาส ฝึกงาน และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก กับ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

Posted: 18-09-2560, Views: 1,908


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
ข้อมูลที่น่าสนใจ
Send Us a Message