ข่าวและประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่  076/2560

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา และผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

 

                   

>> คลิก รายละเอียดประกาศ 

 

>> คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา  
**เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลที่ http://reg.tni.ac.th
**ชำระค่ายืนยันสิทธิ์/ค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐาน/วิชาเตรียมความพร้อมวันที่ 7 พ.ย. 60 - 7 ม.ค. 61**

 

 

>> เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน นักศึกษาใหม่ 

       หนังสือรับรองนักศึกษา สำหรับผู้ปกครอง

       ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

       ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาใหม่ 

 

 

**สำคัญ ข้อควรระวัง ในการยืนยันสิทธิ์**

1. ตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียบเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐานให้ละเอียด ก่อนทำการลงทะเบียน

(ศึกษาได้จากตัวอย่างการยืนยันสิทธิ์)

2. ตรวจสอบวัน-เวลา ที่จะทำการลงทะเบียนเรียน เพื่อไม่ให้วัน-เวลาเรียนแต่ละวิชาตรงกัน 

3. เมื่อทำการบันทึกการลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐานแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายวิชา และวัน-เวลาเรียนได้

4. ในกรณีต้องการเพิ่ม ลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐาน สามารถทำได้ภายในวันที่ 7 มกราคม 2561 เท่านั้น

5. ตรวจสอบรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ และการลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐานให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน 

6. ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ และลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐาน ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 7 มกราคม 2561 

7. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ และค่าลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐาน ทุกกรณี

 

 

*************************************************************

 

ตัวอย่างขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์

 

1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน

2. เลือก "กรอกแบบฟอร์มฯ ใหม่"

3. เลือกวิชาปรับพื้นฐาน/วิชาเตรียมความพร้อม(PRE) ที่ต้องการจะเรียน

3.1 หากไม่มีวิชาบังคับ* สามารถจ่ายเพียงค่ายืนยันสิทธิ์** หรือเลือกวิชาเรียนตามความสนใจ

3.2 หากมีวิชาบังคับ* จำเป็นต้องเลือกวิชาปรับพื้นฐาน/วิชาเตรียมความพร้อม(PRE) นัั้น ๆ พร้อมกับค่ายืนยันสิทธิ์**

*วิชาบังคับ สามารถดูเกณฑ์การพิจรณาได้ในรายละเอียดประกาศ 

**ค่ายืนยันสิทธิ์ คือ ส่วนหนึ่งของค่าเทอม (20,000 บาท) จะนำไปหักออกจาก(ค่าใช้จ่ายในเทอมที่ 1 )

***ตัวอย่าง วิศวกรรมยานยนต์ ค่าใช้ในจ่ายเทอมที่ 1 52,350 บาท - ค่ายืนยันสิทธ์ 20,000 บาท = ค่าใช้จ่ายในวันขึ้นทะเบียน 32,350 บาท

4. กดยืนยันการทำรายการและพิมพ์ใบชำระเงิน สามารถชำระได้ที่ธนาคารที่ระบุในใบชำระเงิน หรือเคาท์เตอร์การเงินของสถาบันฯ ชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

ศูนย์รับสมัครนักศึกษา โทร 02-763-2601-5

Posted: 07-11-2560, Views: 9,355


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
ข้อมูลที่น่าสนใจ
Send Us a Message