ข่าวและประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ที่ 080/2560

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท

ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบที่ 1)

 

อ่านรายละเอียดประกาศที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

 

ผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาฯ ต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาพร้อมลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานตามที่สถาบันฯ แจ้ง

 

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน  - 31ธันวาคม 2560

 

Posted: 30-11-2560, Views: 828


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
ข้อมูลที่น่าสนใจ
Send Us a Message