ข่าวและประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อขอรับทุน ปีการศึกษา 2561

 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่ 089/2560

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

          ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561

ดูประกาศ
กดที่นี่

 ตามที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น สถาบันฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  ตามรายละเอียดดังนี้

คณะ/สาขาวิชา สถานที่ลงทะเบียน เวลา
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
- วิศวกรรมยานยนต์ (ดูรายชื่อ) ห้อง D201 ลำดับที่ 1-60
ลงทะเบียนเวลา 8.00-8.30 น.


ลำดับที่ 61 เป็นต้นไป
ลงทะเบียนเวลา 10.00-10.30 น.
- วิศวกรรมการผลิต (ดูรายชื่อ)
- วิศวกรรมอุตสาหการ (
ดูรายชื่อ)
ห้อง D401
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ดูรายชื่อ) ห้อง D402
- วิศวกรรมไฟฟ้า (ดูรายชื่อ) ห้อง D403
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ดูรายชื่อ) ห้อง B701 ลำดับที่ 1-60
ลงทะเบียนเวลา 8.00-8.30 น.


ลำดับที่ 61 เป็นต้นไป
ลงทะเบียนเวลา 10.00-10.30 น.
- เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ดูรายชื่อ) ห้อง B702
- เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ดูรายชื่อ)
- เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (
ดูรายชื่อ)
ห้อง B605
คณะบริหารธุรกิจ  
- การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ดูรายชื่อ) ห้อง B303 ลำดับที่ 1-60
ลงทะเบียนเวลา 8.00-8.30 น.


ลำดับที่ 61 เป็นต้นไป
ลงทะเบียนเวลา 10.00-10.30 น.
- บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (ดูรายชื่อ) ห้อง B202
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (ดูรายชื่อ)
- การจัดการอุตสาหกรรม (
ดูรายชื่อ)
ห้อง B502
- การบัญชี (ดูรายชื่อ) ห้อง B601
- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ดูรายชื่อ)
- การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (
ดูรายชื่อ)
ห้อง B602
หมายเหตุ
*รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เรียงตามรหัสที่สมัคร ไม่ได้เรียงตามคะแนนแต่อย่างใด
*ผู้สมัครที่สถานะเอกสารยังไม่ครบ "ปพ.1/สำเนาบัตรประชาชน" ให้นำมายื่นในวันสอบฯ ณ จุดลงทะเบียน
*สถาบันมีบริการรถตู้รับ-ส่ง ระหว่างสถาบันฯ และโลตัสสาขาพัฒนาการ ตั้งแต่ เวลา 7.00 - 17.00 น.
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อศูนย์รับสมัครนักฯ โทรศัพท์ 02-763-2601 ถึง 2605 หรือทาง Facebook Fanpage

 

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง
(ผู้ปกครองสามารถเข้าฟังได้ตามความสนใจ)

วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561

 ณ  ห้อง A601 อาคาร A สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เวลา กิจกรรม
08.30 - 09.00 น. กล่าวต้อนรับ โดย อ.พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และทุนการศึกษา
09.00 - 09.30 น. ระบบบริการงานทะเบียน จาก ฝ่ายวิชาการ
09.30 - 10.00 น. ระบบการดูแลนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
10.00 - 10.30 น. ระบบการดูแลนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
10.30 - 11.00 น. ระบบการดูแลนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
11.00 - 11.30 น. พูดคุยกับนักศึกษา จากศูนย์รับสมัครนักศึกษา

 

แผนที่ภายในสถาบันฯ

 

แผนที่เดินทางมายังสถาบันฯ

Posted: 26-12-2560, Views: 5,695


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
ข้อมูลที่น่าสนใจ