ข่าวและประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาค่ายมินิซากุระ

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่  010/2561

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรี

ประเภทโควตาค่ายมินิซากุระ

ประจำปีการศึกษา 2561

 

กดที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศการยืนยันสิทธิ์ (โปรดอ่าน)
กดที่นี่ เพื่อตรวจสอบ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
 
*ชำระค่ายืนยันสิทธิ์/ค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐาน/วิชาเตรียมความพร้อมวันที่  20 ก.พ. - 15 มี.ค. 61*
**เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลที่ http://reg.tni.ac.th

 

**สำคัญ ข้อควรระวัง ในการยืนยันสิทธิ์**

1. ตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียบเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐานให้ละเอียด ก่อนทำการลงทะเบียน (ศึกษาได้จากตัวอย่างการยืนยันสิทธิ์)

2. ตรวจสอบวัน-เวลา ที่จะทำการลงทะเบียนเรียน เพื่อไม่ให้วัน-เวลาเรียนแต่ละวิชาตรงกัน 

3. เมื่อทำการบันทึกการลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐานแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายวิชา และวัน-เวลาเรียนได้

4. ในกรณีต้องการเพิ่ม ลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐาน สามารถทำได้ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2561 เท่านั้น

5. ตรวจสอบรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ และการลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐานให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน 

6. ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ และลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐาน ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 15 มี.ค. 2561

7. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ และค่าลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐาน ทุกกรณี

ตัวอย่างขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์

1. กรอกเลขที่บัตรประชาชน

2. เลือก "กรอกแบบฟอร์มฯ ใหม่"

3. เลือกวิชาปรับพื้นฐาน/วิชาเตรียมความพร้อม(PRE) ที่ต้องการจะเรียน

3.1 หากไม่มีวิชาบังคับ* สามารถจ่ายเพียงค่ายืนยันสิทธิ์** หรือเลือกวิชาเรียนตามความสนใจ

3.2 หากมีวิชาบังคับ* จำเป็นต้องเลือกวิชาปรับพื้นฐาน/วิชาเตรียมความพร้อม(PRE) นัั้น ๆ พร้อมกับค่ายืนยันสิทธิ์**

*วิชาบังคับ สามารถดูเกณฑ์การพิจรณาได้ในรายละเอียดประกาศ 

**ค่ายืนยันสิทธิ์ คือ ส่วนหนึ่งของค่าเทอม (20,000 บาท) จะนำไปหักออกจาก(ค่าใช้จ่ายในเทอมที่ 1)

***ตัวอย่าง วิศวกรรมยานยนต์ ค่าใช้ในจ่ายเทอมที่ 1 52,350 บาท - ค่ายืนยันสิทธ์ 20,000 บาท = ค่าใช้จ่ายในวันขึ้นทะเบียน 32,350 บาท

4. กดยืนยันการทำรายการและพิมพ์ใบชำระเงิน สามารถชำระได้ที่ธนาคารที่ระบุในใบชำระเงิน หรือเคาท์เตอร์การเงินของสถาบันฯ ชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน นักศึกษาใหม่ (คลิก )

2. หนังสือรับรองนักศึกษา สำหรับผู้ปกครอง (คลิก )

3. ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (คลิก )

4. ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาใหม่ (คลิก )

 

Posted: 20-02-2561, Views: 1,622


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
ข้อมูลที่น่าสนใจ
Send Us a Message