ข่าวและประกาศ
รับสมัครปริญญาตรี ประเภท ADMISSIONS ตรง ปีการศึกษา 2561

การสมัครประเภท ADMISSIONS ตรง

"การสมัครจะใช้ ผลคะแนน GPAX/GAT-PAT/ONET ยื่นโดยตรงด้วยตนเองที่สถาบันฯ หรือ
ในกรณีที่ไม่มีผลคะแนนจะให้ผู้สมัครทำการทดสอบกับข้อสอบออนไลน์ที่สถาบันฯ"

โดยจะเปิดรับทุกวันสามารถอ่านรายละเอียดประกาศการรับสมัคร ►ที่นี่

วิธีการสมัคร
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ► click
2. พิมพ์ใบชำระค่าสมัคร ► click
3. ใช้คะแนนฯ ข้างต้นนำมายื่นหรือมาสอบออนไลน์ที่สถาบันฯ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครติดรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบปพ.๑ (6 เทอม) 1 ฉบับ
4. สำเนาคะแนน GAT-PAT/ONET อย่างละ 1 ฉบับ

Posted: 23-02-2561, Views: 7,230


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
ข้อมูลที่น่าสนใจ
Send Us a Message