ข่าวและประกาศ
รับสมัครปริญญาตรี ประเภท ADMISSIONS ตรง ปีการศึกษา 2561

 

การสมัครประเภท ADMISSIONS ตรง

"การสมัครจะใช้ ผลคะแนน GPAX/GAT-PAT/ONET ยื่นโดยตรงด้วยตนเองที่สถาบันฯ หรือ
ในกรณีที่ไม่มีผลคะแนนจะให้ผู้สมัครทำการทดสอบกับข้อสอบออนไลน์ที่สถาบันฯ"

เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 26 ก.พ. - 15 มิ.ย. 2561 โดยจะเปิดรับทุกวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์
สามารถอ่านรายละเอียดประกาศการรับสมัครที่นี่

วิธีการสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ► click 1. ใบสมัครติดรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 ฉบับ
2. พิมพ์ใบชำระค่าสมัคร ► click 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. ใช้คะแนนฯ ข้างต้นนำมายื่นหรือมาสอบออนไลน์ที่สถาบันฯ 3. สำเนาใบปพ.๑ (5-6 เทอม) 1 ฉบับ
  4. สำเนาคะแนน GAT-PAT/ONET อย่างละ 1 ฉบับ

Posted: 23-02-2561, Views: 4,917


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
ข้อมูลที่น่าสนใจ