ข่าวและประกาศ
ประกาศห้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

ห้องเรียนปรับวิชาพื้นฐานและวิชาเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2561

ระยะเวลาในการเรียน 26 มีนาคม - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตรวจสอบรายชื่อตามคณะ สาขา        
วิศวกรรมศาสตร์ AE PE CE IE EE
เทคโนโลยีสารสนเทศ IT MT BI DC  
บริหารธุรกิจ IM BJ IB AC HR
  CM LM      

**หมายเหตุ: เนื่องจากกลุ่มเรียนบางกลุ่มไม่สามารถทำการเปิดสอนได้ จึงจำเป็นต้องมีการย้ายรายชื่อผู้เรียนเพื่อให้มีการเรียนการสอนได้ตามปกติ กรุณาตรวจสอบรายชื่อและเวลาเรียนของท่านให้ละเอียดและยึดวันและเวลาเรียนตามประกาศนี้เป็นหลัก
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-763-2600 ต่อ 2601 ถึง 2605 และ 2648


Posted: 22-03-2561, Views: 847


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
ข้อมูลที่น่าสนใจ