ข่าวและประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio 2

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
รอบ Portfolio 2

→ รายละเอียดประกาศ 

รายชื่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

click

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

click

คณะบริหารธุรกิจ 

click

**หมายเหต: ผู้ที่ขาดเอกสาร ให้นำเอกสารมาในวันสอบสัมภาษณ์ดังนี้ 1) สำเนาบัตรประชาชน 2) สำเนาใบปพ.1 3) Portfolio

คณะ/สาขา ลงทะเบียน
เวลา สถานที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์    

สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE)
สาขาวิศวกรรมการผลิต (PE)

8.30 - 9.00 น. ห้อง C502

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)

8.30 - 9.00 น. ห้อง C503
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    

ทุกสาขา (IT, MT, BI, DC)

8.30 - 9.00 น. ห้อง B202
คณะบริหารธุรกิจ    

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)
สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)
สาขาการบัญชี (AC)

8.30 - 9.00 น. ห้อง B502

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (IM)
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)
สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (CM)
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)

8.30 - 9.00 น. ห้อง B303

**ประเภทความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา

9.00 - 10.00 น. ห้อง B303
**หมายเหตุ: ประเภทความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา จะต้องไปสอบสัมภาษณ์ตามสาขาที่สมัครก่อนและให้มารายงานตัวเพื่อแสดงความสามารถ ณ ห้อง B303 ได้ตั้งแต่ เวลา 9.00 - 10.00 น.

 

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง

ประเภท Portfolio รอบที่ 2   ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561

ณ  ห้อง A601 ชั้น 6 อาคาร A สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เวลา กิจกรรม
08.40 – 09.00 น. กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  โดยผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
09.00 – 09.30 น.
ข้อมูลเรื่องทุนญี่ปุ่น และการไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
โดย คุณสุพัตรา โพธิ์ทอง ผู้เชี่ยวชาญจากสถานทูตญี่ปุ่น
09.30 – 09.50 น. แนะนำจุดเด่นหลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
09.50 – 10.10 น. แนะนำจุดเด่นหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ
10.10 – 10.30 น. แนะนำจุดเด่นหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
10.30 – 11.00 น. พูดคุยกับนักศึกษา ถาม-ตอบข้อสงสัยต่างๆ โดยศูนย์รับสมัครนักศึกษา
Posted: 30-03-2561, Views: 1,245


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
ข้อมูลที่น่าสนใจ