ข่าวและประกาศ
ใบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน TNI Open House

มางานนี้ฟรี ค่าสมัครเข้าเรียน !! 

พบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน อาทิ

- กิจกรรมภาษาญี่ปุ่น(ทายความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น)

- กิจกรรมเขียนพู่กัน

- กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น (แต่งชุดยูกาตะ) 

ร่วมทำกิจกรรมกับคณะที่น้องๆสนใจ ไม่ว่าจะเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภายใน 30 เมษายนนี้ 

คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ

Posted: 05-04-2561, Views: 344


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
ข้อมูลที่น่าสนใจ