ใบสมัครออนไลน์

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ของแต่ละประเภทการรับสมัครฯ  คลิกที่นี่ !

ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร B ชั้น 1 ห้องกระจกด้านหลังพระพุทธรูป 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติมที่     
โทรศัพท์  :02-763-2601-5 
โทรสาร   :02-763-2606
E-mail :  
admission@tni.ac.th