สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : Thai-Nichi Institute of Technology
งานบัญชีและการเงิน

รายชื่อ supplier เลขที่ Invoice ได้รับเงินวันที่ 20 ก.ค.61

ประเภท รับเช็คที่สถาบันฯ

รายชื่อ supplier เลขที่ Invoice ได้รับเงินวันที่ 20 ก.ค.61 

ประเภท โอนเงินเข้าบัญชี

รายชื่อ supplier เลขที่ Invoice ได้รับเงินวันที่ 20 มิ.ย.61

ประเภท รับเช็คที่สถาบันฯ

รายชื่อ supplier เลขที่ Invoice ได้รับเงินวันที่ 20 มิ.ย.61

ประเภท โอนเงินเข้าบัญชี

รายชื่อ supplier เลขที่ Invoice ได้รับเงินวันที่ 21 พ.ค.61

ประเภท รับเช็คที่สถาบันฯ

รายชื่อ supplier และเลขที่ Invoice ได้รับเงินวันที่ 21 พ.ค.61

ประเภท โอนเงินเข้าบัญชี

หนังสือรับทราบขั้นตอนการโอนเงินผ่านบัญชี

ขั้นตอนสำหรับการเป็นคู่กับสถาบันฯ

กำหนดการตัดรอบเอกสารวางบิลและการโอนเงิน

 
Send Us a Message