โครงการแลกเปลี่ยน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

1. Hosei University_Letter

2. Hosei University_Guidelines 2018

3. TNI Exchange Program Application Form

4. Field of Study and Research Plan

5. Research Plan

6. Application Form for MEXT Scholarship

สามารถติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (อาคารศูนย์รับสมัครชั้น 2) 

โทร. 02-763-2781, 2782, 2783

Send Us a Message