ข่าวน่าสนใจ
ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว ณ เมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด สำหรับนักศึกษา TNI ปี 2561

ทุนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว ณ เมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด สำหรับนักศึกษา TNI

ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน และระยะเวลา 2 ปี

เริ่มเดินทางเดือนเมษายน ปี 2561

รับทุกคณะ ทุกสาขา ทุกชั้นปี และนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว

...ปิดรับสมัครวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560...

yesคลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะเวลา 6 เดือน และ 1 ปี

1. รายละเอียด

2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

(คลิกเพื่อดูตัวอย่างการกรอกใบสมัคร)

3. Financial Letter&Contact

(คลิกเพื่อดูตัวอย่างการกรอก Financial Letter&Contact)

4. ใบสมัคร TNI Exchange Program (กรุณาแนบสำเนาพาสปอร์ต ผลการเรียน และผลสอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่นด้วย)

5. รายละเอียดทุนสบทบ 50% - 60% 

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน

1. รายละเอียด

2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

3. ใบสมัครTNI Exchange Program (กรุณาแนบสำเนาพาสปอร์ต ผลการเรียน และผลสอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่นด้วย)

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะเวลา 2 ปี

1. รายละเอียด

2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

3. ใบสมัครTNI Exchange Program (กรุณาแนบสำเนาพาสปอร์ต ผลการเรียน และผลสอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่นด้วย)

 

สามารถติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (อาคารศูนย์รับสมัครชั้น 2) โทร. 02-763-2781, 2782, 2783

Posted: 17-10-2560, Views: 1,400


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Posted: 20-08-2561, Views: 93
ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message