ข่าวน่าสนใจ
ด่วน รับนศ. TNI สมัครโครงการฝึกงาน Internship Program in SMEs in Sakai City, Osaka ปี 2018

ด่วน!! รับสมัครนักศึกษา TNI สมัครโครงการฝึกงาน

Internship Program in SMEs in Sakai City, Osaka ปี 2018

Supported by Osaka Prefecture University

April - September 2018 (6 months)

***ปิดรับสมัครวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560***

yesคลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

yesคลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

รับสมัครนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสาตร์ สาขา AE PE และ IE จำนวน 2 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 สาขา AE PE และ IE

2. ต้องมีผลการเรียน GPA อย่างน้อย 3.00 ขึ้นไป

3. ผ่านการสอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย N4 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

4. มีผลสอบ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป

5. สามารถฟัง พูด อและอ่านภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษได้

สถานที่: นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะได้เดินทางไปฝึกงานที่บริษัท Sansuisha Co., Ltd. และ Maruesu Co., Ltd.

ใน Sakai City, Osaka Prefecture, ประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลา: ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2561

รายละเอียดโครงการ:

1. ฝึกงานที่บริษัท SMEs ใน Sakai City, Osaka

2. เรียนภาษาญี่ปุ่น

3. เข้าร่วม Research Lab ที่ OPU และ OPU KOSEN

**Student Scholarship: มีทุนให้นักศึกษาที่เข้าร่วม**

***นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะมีค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง 11,500 บาท (เป็นค่าดำเนินการประสานงานและประกันภัยระยะเวลา 6 เดือน)***

yesเอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครสมัครเข้าร่วมโครงการ

2. Resume หรือ Curriculum Vitae เป็นภาษาอังกฤษ

**3. ต้องเขียน English essay on your purpose and motivation to apply this program (400 – 600 words)

**4. ต้องเขียน Japanese summary of the essay (400-500 characters)

5. Academic Transcript

6. ผลสอบทางภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น

7. สำเนาพาสปอร์ต

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์รับสมัครชั้น 2

โทร. 02-763-2780-1

Posted: 24-10-2560, Views: 334


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Posted: 20-08-2561, Views: 93
ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message