ข่าวกิจกรรม/ผลงานนักศึกษา
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ TNI ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน ERM Challenge 2016 ณ ประเทศสิงคโปร์

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทีม DREAM TEAM
ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  
ในการแข่งขัน ERM (Enterprise Resource Management) Challenge 2016
ระดับ Region (South-East Asia)
ประเทศสิงคโปร์ เมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2559


ประกอบด้วย
1. นายธนาธิษณ์ ธนกิจกุลไพศาล (BJ)
2. นายวิยุตติ์ ตรีวิจิตร (BJ)
3. นางสาวณัฏฐณิชา คงตระกูลธรรม (AC)
4. นายณัฐกิตต์ สุวิทย์ศักดานนท์ (IM)
5. นายศุภกานต์ ศิริบรรเทิง (BJ)


          โดยประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีด้วยกัน 5 ประเทศ รวมทั้งหมด18 ทีม ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย 6 ทีม, ประเทศสิงคโปร์ 6 ทีม, ประเทศอินโดนีเซีย 2 ทีม, ประเทศฟิลิปปินส์ 2 ทีม และประเทศไทย 2 ทีม คือ BRAINY จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ DREAM TEAM จาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Posted: 04-10-2559, Views: 77


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message