ข่าวกิจกรรม/ผลงานนักศึกษา
นายยุรนันท์ มูซอ บุคลากรศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร และ ดร. ธงชัย แก้วกิริยา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

   

นายยุรนันท์ มูซอ บุคลากรศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร และ  ดร. ธงชัย แก้วกิริยา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ​​8 (NCIT 2016) ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จังหวัดกระบี่ โดยมีรายละเอียดการนำเสนอบทความ ดังนี้ 

ชื่อบทความ:  ต้นแบบการติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือช่วยค้นหาเส้นทางการดาวน์โหลดบนเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์ 
ผู้เแต่ง ยุรนันท์ มูซอ และ ธงชัย แก้วกิริยา
ผู้นำเสนอ ยุรนันท์ มูซอ
Posted: 31-10-2559, Views: 61


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message