ข่าวกิจกรรม/ผลงานนักศึกษา
นศ.ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการสนับสนุนรับทุนไปทำวิจัย 3 เดือน ที่ National Institute of Technology, Tsuruoka College ประเทศญี่ปุ่น

 

นศ.ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นายศุภโชค เกียรติกิติกูลนายชรัตน์ ขำแส, นายพงศกร อยู่สุข   ได้รับทุน JASSO ไปทำวิจัย 3 เดือน ที่ National Institute of Technology, Tsuruoka College ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง วันที 31 ต.ค. 2559 – 27 ม.ค.2560

 
Posted: 10-11-2559, Views: 94


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message