ข่าวกิจกรรม/ผลงานนักศึกษา
มอบรางวัลแก่ผู้ชนะ การแข่งขันลูกข่างญี่ปุ่น (KOMA)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) จัดการแข่งขันลูกข่างญี่ปุ่น (KOMA) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560

Posted: 31-01-2560, Views: 92


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message