ข่าวกิจกรรม/ผลงานนักศึกษา
ภาพข่าว กิจกรรมการแข่งขัน TNI Business Game Contest 2017 - Factory Manager

ผลการแข่งขันเกมจำลองกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ
และบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560

ทีมชนะเลิศ : ทีม SKBสุขบท โรงเรียนชลบุรี(สุขบท)
ทีมอันดับ 2 : ทีม TUNS M5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกล้า สมุทรปราการ
ทีมอันดับ 3 : ทีม 1520 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ทีมอันดับ 4 : ทีม SW BRAVO โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
ทีมอันดับ 5 : ทีม RSB 2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อันดับ 6 ทีม SK MANAGER โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
อนดับ 7 ทีม SW Alpha โรงเรียน ศึกษานารีวิทยา
อันดับ 8 ทีม Shut up and take my money V.2
โรงเรียน นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
อันดับ 9 ทีม ไข่ตุ๋น โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
อันดับ 10 ทีม YSP T-Y โรงเรียน ยโสธรพิทยาคม

ขอขอบคุณ รายการข่าวผู้เยาว์ สถานีโทรทัศน์สีกองทับบกช่อง 7 (วันที่ 13 ก.พ.60)

Posted: 15-02-2560, Views: 76


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message