ข่าวกิจกรรม/ผลงานนักศึกษา
นักศึกษา TNI ชนะการแข่งขัน โปรแกรมไมโครซอฟท์ MOS Olympic Thailand Competition 2017

          นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ชนะการแข่งขันระดับประเทศด้านโปรแกรมไมโครซอฟท์ MOS Olympic Thailand Competition 2017 จัดโดย บริษัท ARIT Co.Ltd.ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม 270 คน จาก 69 สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560


1. นายศุภณัฐ เจริญวงศ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโปรแกรม MS-Office PowerPoint 2016
ระดับประเทศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
2. นายเจต​ณัฐ​ ไตรวิชชานันท์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในโปรแกรม MS-Office Excel 2016
ได้รับรางวัล 10,000บาทพร้อมโล่เกียรติยศ
3. นางสาวฟ้าคราม ศรีทอง คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในโปรแกรม MS-Office Word 2016
ได้รับรางวัล 5,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ
4. นางสาวเมธิยา มนต์บุรีนนท์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชย ในโปรแกรม MS-Office Word 2016
ได้รับรางวัล 1,000 บาท

 

 

 

 

 

 

Posted: 22-03-2560, Views: 112


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message