ข่าวสัมมนา
บรรยากาศ งานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4
The 4th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR2016)
ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559


รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) กล่าวเปิดงาน

 
รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  กล่าวต้อนรับ


ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) บรรยายในหัว ข้อเรื่อง Digital Economy

Mr.Akihiko UCHIKAWA, Minister of the Embassy of Japan in Thailand
บรรยายในหัวข้อ The Essence of Human Resource Development and Regional Cooperation

ภาพผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน (บางส่วน)


  


 


 


 

Posted: 12-05-2559, Views: 120


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message