ข่าวอื่นๆ
คุณชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ อดีตผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่ TNI

  

       คุณชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์  อดีตผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น จำนวน 500,000 บาท โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี, ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ และคณะ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Posted: 31-05-2560, Views: 86


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message