ข่าวอื่นๆ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดงานครบรอบ 10 ปีวันก่อตั้งสถาบันฯ

            สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ก่อตั้งโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (TPA)  เมื่อปี 2549 และเริ่มเปิดดำเนินการในปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่มีคุณภาพ ในด้านวิศวกรรมศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การบริหารจัดการสมัยใหม่สู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทย และมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น    

           เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม  2560 สถาบันเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จึงได้จัดงานฉลองครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งสถาบันฯ  เพื่อเป็นการขอบคุณผู้มีคุณูปการจากภาคส่วนต่างๆ พร้อมทั้งแสดงผลงานที่ผ่านมาและทิศทางในการพัฒนาสถาบันในอนาคตโดยมีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยคู่มิตรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่นและอาเซียน องค์กรภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งไทยและญี่ปุ่น โรงเรียน คณะกรรมการสภา คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการด้านการก่อตั้ง บุคลากร  ศิษย์เก่า และสื่อมวลชนทุกแขนง ฯลฯ ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและการพัฒนาสถาบันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น  สถาบันฯ จึงได้จัด International Forum โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ 4 ท่าน คือ 


            1) Dr.Pichet Durongkaveroj, Minister of Digital Economy and Societyในหัวข้อ Digital Economy and Thailand's Industrial Development 

            2) Mr.Kazuhisa Kobayashi, Deputy Director-General of Trade and Economic Cooperation Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry(METI) วิทยากรพิเศษ ในหัวข้อ Japanese Industrial-Development Cooperation in ASEAN and Thailand 

            3) Mr.Takeshi Uchiyamada, Chairman of Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS)     ในหัวข้อ Japanese Investment Trend in ASEAN and Thailand 

          4) Mr.Chen Namchaisiri, Chairman, The Federation of Thai Industries (FTI)ในหัวข้อ Thailand Industrial Development and Cooperation from Japan

 

Posted: 03-08-2560, Views: 149


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message