ข่าวอื่นๆ
ประมวลภาพ งานฉลองครบรอบ 10 ปีวันก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Celebration Party)

ประมวลภาพ งานฉลองครบรอบ 10 ปีวันก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(Celebration Party)


  
ณ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซา กรุงเทพ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 

  
คุณสุพงศ์  ชยุตสาหกิจ นายกสภาสถาบันฯ กล่าว Welcome Speech

 
นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวแสดงความยินดี 

 
Mr.Shiro SADOSHIMA, Japanese Ambassador to Thailand กล่าวแสดงความยินดี 

 
Mr. Kazuhisa KOBAYASHI, Deputy Director-General Trade and Economic Cooperation Bureau METI 

กล่าวแสดงความยินดี

 
Mr.Soji SAKAI, President of the Japanese Chamber of Commerce, Bangkok กล่าวแสดงความยินดี 

เรียงภาพจากซ้ายไปขวา 

1. รศ.ดร.บัณฑิต  โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
2. นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3.Mr. Takeshi UCHIYAMADA, Chairman of Japan - Thailand Economic Cooperation Society (JTECS)
4. ศ.ดร.ไพศิษฐ์  พิพัฒนกุล ประธานจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
5. คุณสุพงศ์  ชยุตสาหกิจ นายกสภา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
6. รศ.กฤษดา  วิศวธีรานนท์ อดีตอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
7. รศ.ดร.สุจริต  คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
8. Mr. Kazuhisa KOBAYASHI, Deputy Director-General Trade and Economic Cooperation Bureau METI

   
 

รับชมการแสดงจาก นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

    
 

Posted: 10-08-2560, Views: 147


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message