ข่าวอื่นๆ
บริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ มอบทุนสนับสนุนแก่ TNI

          คุณชลัมพล โลทารักษ์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัด และคณะ มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) จำนวน 100,000 บาท โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี, ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ และคณะ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 พ.ย.60 

Posted: 10-11-2560, Views: 78


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message