มาพบกับการบรรยายสุดพิเศษในหัวข้อ "การจัดการโรงงานอัจฉริยะ Smart Factory" 

#อย่าปล่อยให้คำว่า โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เป็นแค่กระแส ในยุคอุตสาหกรรม 4.0

 

โดย ดร.คงศักดิ์  สระศรีสม 

อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม 

กลุ่มวิชา การจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน (MBI-LMS) 


วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565  เวลา 13.30 - 15.30 น.

บรรยายผ่านโปรแกรม ZOOM 

 

พร้อม สิทธิพิเศษ ฟรีค่าสมัครเรียน ปริญญาโทในวันงาน

ลงทะเบียน https://forms.gle/HuC8tLut8uPuTJjH8

 

สอบถามเพิ่มได้ที่ คุณกุลชญา 0-2763-2600 ต่อ 2651 


SHARE :