อย่ารอช้า
รับสมัคร Dek 64 โควตา และสอบตรง/ชิงทุน 2
สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ และดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัคร Dek 64 

ประเภทโควตา
  • เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  • สอบสัมภาษณ์ Online อย่างเดียว (ชิงทุน 25%)
  • ได้สิทธิ์ สอบข้อเขียนเพื่อชิงทุนได้อีก (ตามสมัครใจ)

ประเภทสอบตรง/ชิงทุน
  • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย (เพื่อสอบเข้า)
  • เกรด 2.50 ขึ้นไปสอบชิงทุนได้
  • สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์
  •  ชิงทุนการศึกษา 100%พร้อมค่าครองชีพ 100% 50% 25%

รับสมัคร วันนี้ - 31 มี.ค. 64
    - ได้เรียนภาษาญี่ปุ่น 
    - มีโอกาสไปฝึกงาน ทำงานจริงที่ญี่ปุ่น

 กรอกใบสมัคร https://bit.ly/3884fo6
 รายละเอียดเพิ่มเติม https://admission.tni.ac.th


SHARE :