Home » ข่าว

ข่าวประกาศ

สร้างผู้บริหารจัดการที่เป็น Lean System Integrator เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และการทำกำไร

"สร้างผู้บริหารจัดการที่เป็น Lean System Integrator เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และการทำกำไร " การจัดการรูปแบบญี่ปุ่น ...
Read More

Japanese Style Management and Culture

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา กับสาขาการบริหารแบบญี่ปุ่น ?บรรยายสุดพิเศษใน หัวข้อ"การจัดการสไตล์ญี่ปุ่นและวัฒนธรรม"Japanese Style Management and Culture ...
Read More

การสร้างนวัตกรรมสำหรับปรับปรุงการผลิตในอุตสาหกรรม SME ไทย

?มาพบกับการบรรยายสุดพิเศษในหัวข้อ "การสร้างนวัตกรรมสำหรับปรับปรุงการผลิตในอุตสาหกรรม SME ไทย" โดย ดร.คงศักดิ์ สระศรีสม อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม ...
Read More

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2565

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2565 ปริญญาโท- สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม MET- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
Read More