รับสมัครนักศึกษา เทอม 2/2566

#ปริญญาโท#สไตล์ญี่ปุ่น #โอกาสที่มากกว่า เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2566 – สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม MET – สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ MIT – สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น MBJ – สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม MBI * กลุ่มวิชา การวางแผนกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (SPE) * กลุ่มวิชา การจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน (LMS)… Read More »รับสมัครนักศึกษา เทอม 2/2566

สร้างผู้บริหารจัดการที่เป็น Lean System Integrator เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และการทำกำไร

“สร้างผู้บริหารจัดการที่เป็น Lean System Integrator เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และการทำกำไร “ การจัดการรูปแบบญี่ปุ่น Monodzukuri เช่น ระบบการบริหารการผลิตและการจัดการแบบโตโยต้า (TPS, TMS)การบริหารโครงการอุตสาหกรรมระบบการผลิตแบบโตโยตาการจัดการการผลิตแบบ Lean Automationการจัดการซัพพลายเซนและโลจิสติกส์แบบลีนSmart Monodzukuri ด้วยการวางแผนควบคุมกระบวนการผลิตแบบดิจิทัล(LMS)การวินิจฉัยสถานประกอบการเชิงปฏิบัติการธุรกิจและเทคโนโลยีสัมมนาวิชาการต่างประเทศด้านการจัดการอุตสาหกรรม 4.0 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาโท. ►บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต◄-สาขา นวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (Master of… Read More »สร้างผู้บริหารจัดการที่เป็น Lean System Integrator เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และการทำกำไร

Japanese Style Management and Culture

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา กับสาขาการบริหารแบบญี่ปุ่น ?บรรยายสุดพิเศษใน หัวข้อ“การจัดการสไตล์ญี่ปุ่นและวัฒนธรรม”Japanese Style Management and Culture. โดย รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ (รองอธิการบดี)ผู้เชี่ยวชาญ Japanese Style Management. ⏩วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565⏩เวลา 13.30 – 15.30 น.⏩บรรยายผ่านโปรแกรม ZOOM ⏩พร้อม… Read More »Japanese Style Management and Culture

การสร้างนวัตกรรมสำหรับปรับปรุงการผลิตในอุตสาหกรรม SME ไทย

?มาพบกับการบรรยายสุดพิเศษในหัวข้อ “การสร้างนวัตกรรมสำหรับปรับปรุงการผลิตในอุตสาหกรรม SME ไทย” โดย ดร.คงศักดิ์ สระศรีสม อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา การจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน (MBI-LMS) ⏩วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565⏩เวลา 13.30 – 15.30 น.⏩พร้อม สิทธิพิเศษ ฟรีค่าสมัครเรียน ปริญญาโทในวันงาน ? ลงทะเบียน https://forms.gle/FKRj3evtjkx6nY7H9… Read More »การสร้างนวัตกรรมสำหรับปรับปรุงการผลิตในอุตสาหกรรม SME ไทย

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2565

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2565 ปริญญาโท– สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม MET– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ MIT– สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น MBJ– สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม MBI* กลุ่มวิชา การวางแผนกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (SME)* กลุ่มวิชา การจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน (LMS)________________________________ รับสมัคร วันนี้ – 19 มิ.ย.65 ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ยสอบสัมภาษณ์ อย่างเดียว !… Read More »เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2565