คำถามที่พบบ่อย

ไม่ตัดสิทธิ์ เพราะสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นไม่เข้าระบบ TCAS ผู้สมัครสามารถสมัครสอบระบบของ TCAS ได้ตามระบบการรับสมัคร

ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นก็สามารถเรียนได้ เนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะมีการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นให้ตั้งแต่เริ่มต้น

ทุนมีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่
- ทุนประเภทที่ 1 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100% + ค่าครองชีพ ปีละ 30,000 บาท
- ทุนประเภทที่ 2 ฟรีค่าหน่วยกิต 100%
- ทุนประเภทที่ 3 ฟรีค่าหน่วยกิต 50%
- ทุนประเภทที่ 4 ฟรีค่าหน่วยกิต 25%
นอกจากนี้สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นยังมีทุนกู้ยืมกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนให้กู้ยืมการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ให้กู้ยืมอีกด้วย

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบทั้งหมด 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ
- คณะบริหารธุรกิจ สอบทั้งหมด 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สังคม และภาษาอังกฤษ
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบทั้งหมด 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ

มีโอกาสได้ไปแน่นอน เนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นมี MOU กับมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นกว่า 60 แห่ง มีทั้งโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งยังมีมหาวิทยาลัยในอาเซียนและสหรัฐอเมริกา เมื่อจบการศึกษายังมีโอกาสได้ไปทำงานกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย