รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564
ประเภท  รับตรงภาคพิเศษ (สำหรับผู้ต้องการเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน)
----------------------------------------------------------------------------

- คุณสมบัติ และการคัดเลือก -

1. จบการศึกษาระดับ ปวส.2  ทุกสาขา

2. มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป หรือตามดุลยพินิจกรรมสอบสัมภาษณ์

3. สอบสัมภาษณ์ ทาง Online อย่างเดียว


คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI)
  • สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)
  • สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (CD)
  • สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (TH)
  • สาขาการบัญชี (AC)
  • สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)
 
วันเรียน
เรียน 1 วัน/สัปดาห์  วันอาทิตย์ วันเดียว !---------------------------------------------------------------------------

"ไทย-ญี่ปุ่น อบอุ่น ให้โอกาสคุณได้มากกว่า"


SHARE :