สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท 

ประจำปีการศึกษา  2564หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 -18.00 น.

- สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET)  

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรียนวันเสาร์  เวลา 09.00 -18.00 น.

- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)  

3. คณะบริหารธุรกิจ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 -18.00 น.

- สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBI) 

- สาขาการจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน (LMS)

- สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ)

การคัดเลือก

พิจารณาจาก การสอบสัมภาษณ์ 

สิทธิพิเศษ 

- แบ่งชำระค่าเทอม ได้ 3 งวด 

- บุคลากรในบริษัทผู้อุปถัมภ์ รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 10,000 บาท ทันที*

*เงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันฯกำหนด


เปิดรับสมัคร วันนี้ - 20 มิถุนายน 2564  เท่านั้น !!!


>>> รายละเอียดการรับสมัคร

>>> กรอกใบสมัคร Online SHARE :