ประกาศรับสมัครปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2564

ประเภท Admissions ตรง

--------------------------------------------------------------------------------------


ประเภท Admission ตรง

>>รายละเอียดประกาศรับสมัคร

คุณสมบัติ : 

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับ  ม.6, ปวช 3 หรือ ปวส. 2  

2. ทุกแผนการเรียน

3. สอบสัมภาษณ์ ทาง online หรือยื่นคะแนน Gat Pat 

ระยะเวลารับสมัคร :  วันนี้  - 30  มิถุนายน 2564 


>>> กรอกใบสมัครออนไลน์ <<< 


กำหนดการรับสมัครSHARE :