ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่  090/2563

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2564

ประเภท   โควตา

        _____________________________________________________________________


*รายละเอียดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ และรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา*


>> ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online <<

>> ระบบสมัคร เพื่อตรวจสอบผ่านการคัดเลือกและลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน <<


กำหนดการบันทึกข้อมูล และขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<  


ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<


ตัวอย่างสถานะ 1. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ"ตัวอย่างสถานะ 2. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและได้รับทุนการศึกษา" 

SHARE :