ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่  097/2563

เรื่อง   ประกาศรายละเอียดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ และรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 1

                   และ ประเภทโควตาค่ายเพาะกล้าซากุระ                            

     ____________________________________________________________________


>> ประกาศรายละเอียดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ และรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา Click

>> ระบบสมัคร เพื่อตรวจสอบผ่านการคัดเลือกและลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน Click  

 

>> ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online <<


วิธีขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online

- รายละเอียดการแต่งกายนักศึกษาใหม่


ตัวอย่างสถานะ 1. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ"ตัวอย่างสถานะ 2. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและได้รับทุนการศึกษา" 

SHARE :