กำหนดการ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 1. ขยายเวลา การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ทาง Online และการชำระเงินค่าเทอม 1/64

ไปจนถึง 31 มกราคม 2564 (ยังได้รับสิทธิ์ส่วนลด 7,000 บาท)

2. เลื่อนวัน ยื่นเอกสารรายงานตัว ทั้งนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน

จากวันที่ 17 ม.ค. 64 เป็น วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 

>> ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online <<

>> วิธีขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ onlineSHARE :