ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่  023 / 2564

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

                  ประเภทโควตาค่าย TNI World Class                 

     __________________________________________________________________


>> ประกาศรายละเอียดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ และรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา Click

>> ระบบสมัคร เพื่อตรวจสอบผ่านการคัดเลือกและลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน Click

>> ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online Click <<


-  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online

-  รายละเอียดการแต่งกายนักศึกษาใหม่SHARE :