ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่  036/2564

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ประเภทโควตา รอบที่ 2

______________________________________________________________


ประกาศรายละเอียดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่และรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา Click

ระบบสมัคร เพื่อตรวจสอบผ่านการคัดเลือก และลงวิชาเรียนปรับพื้นฐาน Click

>> ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online <<


-  วิธีขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online

-  รายละเอียดการแต่งกายนักศึกษาใหม่

ตัวอย่างสถานะ 1. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ"ตัวอย่างสถานะ 2. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและได้รับทุนการศึกษา"
SHARE :