ประกาศรับสมัครปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

ประเภท โควตา

--------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดการรับสมัคร >> CLICK <<


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2. รับสมัครทุกแผนการเรียน

3. สอบสัมภาษณ์ ทาง online


ระยะเวลารับสมัคร :  วันนี้  -  30  กันยายน 2564 


>>> กรอกใบสมัครออนไลน์ <<< 


กำหนดการรับสมัคร
SHARE :