สอบตรง65

ประกาศรับสมัครปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

ประเภท สอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา

--------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดการรับสมัคร >> CLICK <<


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2. ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน GPAX (4 ภาคการศึกษา) 2.50 ขึ้นไป สำหรับผู้ต้องการสอบชิงทุนการศึกษา

2. รับสมัครทุกแผนการเรียน

ระยะเวลารับสมัคร :  วันนี้  -  31  ตุลาคม 2564 


>>> กรอกใบสมัครออนไลน์ <<< 


กำหนดการรับสมัคร
SHARE :