ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่  083/2564

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2565

        _____________________________________________________________________


รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา และรายละเอียดการงานตัวนักศึกษา >>Click<<


>> ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online <<

>> ระบบสมัคร เพื่อตรวจสอบผ่านการคัดเลือกและลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน <<ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<


ตัวอย่างสถานะ 1. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ"ตัวอย่างสถานะ 2. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและได้รับทุนการศึกษา" 
SHARE :