ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


ฉบับที่  104/2564


เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ในการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 1


ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2565

       _____________________________________________________________________

* รายละเอียดการสอบข้อเขียน ผ่านระบบออนไลน์* >>Click<<

สอบข้อเขียน ใน วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564   ผ่านระบบออนไลน์

หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบทุกคนต้องเข้าระบบ ZOOM ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 

เพื่อฟังคำอธิบายการเข้าสอบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ >>Click<<

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ >>Click<<

คณะบริหารธุรกิจ >>Click<<SHARE :