ประกาศรับสมัครปริญญาตรี 

ประเภท สอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา 

รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

--------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดการรับสมัคร >>CLICK<<


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2. ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน GPAX (4 ภาคการศึกษา) 2.50 ขึ้นไป สำหรับผู้ต้องการสอบชิงทุนการศึกษา

2. รับสมัครทุกแผนการเรียน

ระยะเวลารับสมัคร :  วันนี้  -  31  มีนาคม 2565 


>>> กรอกใบสมัครออนไลน์ <<<


กำหนดการรับสมัคร
SHARE :