ประกาศรับสมัครปริญญาตรี 

ประเภท สอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา 

รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

--------------------------------------------------------------------------------------


 >> ขยายเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 5 เม.ย. 65 <<

 กรอกใบสมัครออนไลน์ 
รายละเอียดการรับสมัคร >>CLICK<<


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2. ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน GPAX (4 ภาคการศึกษา) 2.50 ขึ้นไป สำหรับผู้ต้องการสอบชิงทุนการศึกษา

2. รับสมัครทุกแผนการเรียน


กำหนดการรับสมัคร
SHARE :