เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภท  สอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 1

        _____________________________________________________________________


รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา และรายละเอียดการงานตัวนักศึกษา >>Click<<


>> ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online <<
>> ตรวจสอบผ่านการคัดเลือก และลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน <<


 


ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<


ตัวอย่างสถานะ 1. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ"ตัวอย่างสถานะ 2. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและได้รับทุนการศึกษา" SHARE :