ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


ฉบับที่  04/2564


เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

ประเภท Portfolio ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2565

       _____________________________________________________________________+

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565SHARE :