ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่  012/2565

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

 ประเภท Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

        _____________________________________________________________________


รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา >>Click<<

>> ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online <<

>> ระบบสมัคร เพื่อตรวจสอบผ่านการคัดเลือกและลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน <<ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<


หมายเหตุ : ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 65 - 6 มี.ค. 65 และชำระค่าเล่าเรียนอย่างน้อย 1 งวด
                เพื่อรักษาสิทธิ์ทุนส่วนลด 7,000 บาท 


ตัวอย่างสถานะ 1. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ"ตัวอย่างสถานะ 2. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและได้รับทุนการศึกษา" 

 SHARE :