ประกาศรับสมัครปริญญาตรี 

ประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2565

------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดการรับสมัคร >>CLICK<<

>>> กรอกใบสมัครออนไลน์ <<<   
เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัคร

พิจารณาจากคะแนนการสอบสัมภาษณ์ *(กรณี GPAX < 2.50 ต้องมีการสอบข้อเขียนเพิ่มเติม)


ระยะเวลารับสมัคร :  วันนี้  -  10 มิถุนายน 2565 

กำหนดการรับสมัครSHARE :