ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่  035/2565

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

 ประเภทสอบตรงชิงทุน 2 ประจำปีการศึกษา 2565

        __________________________________________________________________


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา CLICK !!!

>> ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online <<
ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<


ตัวอย่างสถานะ 1. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ"ตัวอย่างสถานะ 2. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและได้รับทุนการศึกษา" 

SHARE :