ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี 

ประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2566

------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดการรับสมัคร >>Click<<

ชิงทุนแรกเข้า 20,000.- 

>>> กรอกใบสมัครออนไลน์ <<< 

 

เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัคร

พิจารณาจากคะแนนการสอบสัมภาษณ์ *(กรณี GPAX < 2.50 ต้องมีการสอบข้อเขียนเพิ่มเติม)


ขยายระยะเวลารับสมัคร :  วันนี้  -  30 มิถุนายน 2566 


กำหนดการรับสมัคร
SHARE :