ประกาศรับสมัครปริญญาตรี 

ประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2566

------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดการรับสมัคร >>CLICK<<

>>> กรอกใบสมัครออนไลน์ <<< 


  

เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัคร

พิจารณาจากคะแนนการสอบสัมภาษณ์ *(กรณี GPAX < 2.50 ต้องมีการสอบข้อเขียนเพิ่มเติม)


ระยะเวลารับสมัคร :  วันนี้  -  30 มิถุนายน 2566 


กำหนดการรับสมัคร


SHARE :